Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012

Ορφικός ύμνος Τιτάνων (θυμίαμα λίβανον)

Αρχαίο Κείμενο
Τιτῆνες, Γαίης τε καὶ Οὐρανοῦ ἀγλαὰ τέκνα, ἡμετέρων πρόγονοι πατέρων, γαίης ὑπένερθεν οἴκοις Ταρταρίοισι μυχῶι χθονὸς ἐνναίοντες, ἀρχαὶ καὶ πηγαὶ πάντων θνητῶν πολυμόχθων, εἰναλίων πτηνῶν τε καὶ οἳ χθόνα ναιετάουσιν• ἐξ ὑμέων γὰρ πᾶσα πέλει γενεὰ κατὰ κόσμον. ὑμᾶς κικλήσκω μῆνιν χαλεπὴν ἀποπέμπειν, εἴ τις ἀπὸ χθονίων προγόνων οἴκοις ἐπελάσθη.
Μετάφραση
Ω σείς οι Τιτάνες, τα λαμπρά τέκνα της Γαίας και του Ουρανού, οί πρόγονοι των ιδικών μας πατέρων, που ζούσατε άλλοτε υπεράνω της Γαίας αλλά πού κατοικείτε τώρα εις τους οίκους του Ταρτάρου, εις τον μυχόν (το βάθος) της Χθόνας. Σείς είσθε αι αρχαί και αι πηγαί όλων των θνητών των πολυβασανισμένων. (όλων των δημιουργημάτων πού αποθνήσκουν). των θαλασσίων δηλαδή και των ιπταμένων και εκείνων, πού ζουν εις την Χθόνα διότι από σας προέρχεται κάθε γένος εις τον κόσμον (πού υπάρχει εις τον κόσμον). Εσάς επικαλούμαι να αποδιώξετε την ολεθρίαν οργήν εάν κάποια (οργή) εισεχώρησεν εις τάς οικίας μας από τους χθόνιους προγόνους.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου