Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012

Ορφικός ύμνος Νότου (θυμίαμα λίβανον)

Αρχαίο Κείμενο
Λαιψηρὸν πήδημα δι᾽ ἠέρος ὑγροπόρευτον, ὠκείαις πτερύγεσσι δονούμενον ἔνθα καὶ ἔνθα, ἔλθοις σὺν νεφέλαις νοτίαις, ὄμβροιο γενάρχα• τοῦτο γὰρ ἐκ Διός ἐστι σέθεν γέρας ἠερόφοιτον, ὀμβροτόκους νεφέλας ἐξ ἠέρος εἰς χθόνα πέμπειν. τοιγάρ τοι λιτόμεσθα, μάκαρ, ἱεροῖσι χαρέντα πέμπειν καρποτρόφους ὄμβρους ἐπὶ μητέρα γαῖαν.
Μετάφραση
Σύ πού τρέχεις (πηδάς) γρήγορα δια του αέρος εις τα υγρά κύματα και δονείσαι με γρήγορα πτερά εδώ και εκεί, είθε να έλθης με σύννεφα του νοτιά, συ ο γενάρχης της βροχής. Διότι τούτο μόνον το δικαίωμα, το προνόμιον, εδόθη εις σε από τον Δία να στέλλης δηλαδή από τον αέρα εις την γήν τα σύννεφα, πού σχηματίζονται στον Ουρανό και πού γεννούν τις βροχές. Δια τούτο σε παρακαλούμεν, ώ μακάριε, αφού λαβής χαράν από τάς θυσίας, να μας στέλλης είς την μητέρα γήν τις βροχές, πού τρέφουν τους καρπούς.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου