Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012

Ορφικός ύμνος Ζέφυρου (θυμίαμα λίβανον)

Αρχαίο Κείμενο
Αὖραι παντογενεῖς Ζεφυρίτιδες, ἠεροφοῖται, ἡδυπνοοι, ψιθυραί, † θανάτου ἀνάπαυσιν ἔχουσαι, εἰαριναί, λειμωνιάδες, πεποθημέναι ὅρμοις, σύρουσαι ναυσὶ τρυφερον †ὅρμον, ἠέρα κοῦφον• ἔλθοιτ᾽ εὐμενέουσαι, ἐπιπνείουσαι ἀμεμφεῖς, ἠέριαι, ἀφανεῖς, κουφόπτεροι, ἀερόμορφοι.
Μετάφραση
Ω αύρες του Ζέφυρου, πού γεννιέσθε στον πόντο και περιφέρεσθε στον αέρα, πού πνέετε γλυκά και ψιθυριστά και παρέχετε ανακούφισιν από τους κόπους, ανοιξιάτικες, πού φυσάτε εις τα λιβάδια και είσθε περιπόθητες εις τους όρμους (τα αγκυροβόλια). ώ σεις πού σύρετε τα πλοία σε ήσυχο πέραμα με αέρα ελαφρών, είθε να έλθετε με ευμένειαν με πνοές ευνοϊκές, αέρινες, αφανείς, σαν ελαφρά πτερά, με μορφήν αέρος.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου