Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012

Ορφικός ύμνος Διονύσου Βασσαρέως Τριετηρικου

Αρχαίο Κείμενο
 Ἐλθέ, μάκαρ Διόνυσε, πυρίσπορε, ταυρομέτωπε, Βάσσαρε καὶ Βακχεῦ, πολυώνυμε, παντοδυνάστα, ὃς ξίφεσιν χαίρεις ἠδ᾽ αἵματι Μαινάσι θ᾽ ἁγναῖς, εὐάζων κατ᾽ Ὄλυμπον, ἐρίβρομε, † μανικὲ Βάκχε, θυρσεγχής, βαρύμηνι, τετιμένε πᾶσι θεοῖσι καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν, ὅσοι χθόνα ναιετάουσιν• ἐλθέ, μάκαρ, σκιρτητά, φέρων πολὺ γῆθος ἅπασι.
Μετάφραση
Έλα, μακάριε Διόνυσε, πού σπάρθηκες στη φωτιά και πού έχεις μέτωπον ταύρου, ώ Βάσσαρε και Βακχέα με τα πολλά ονόματα παντοδύναμε, πού χαίρεσαι με τα ξίφη και με το αίμα και με τις αγνές Μαινάδες εσύ πού κραυγάζεις στον Ολυμπο, ο θορυβώδης, ό μανιακός Βάκχος, πού έχεις για δόρυ τον θύρσον, ωργισμενε. τιμημένε από όλους τους θεούς και μεταξύ όλων των θνητών ανθρώπων, όσοι κατοικούν είς την γήν• έλα, μακάριε, πηδηχτή, και φέρε μεγάλην χαράν εις όλους.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου