Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012

Λαμπροκλής - Ύμνο στην Αθηνά


Παλλάδα περσέπολιν κλήιζω πολεμαδόκον αγνάν
παίδα Διός μεγάλου δαμάσιππον
Παλλάδα περσέπολιν δεινάν θεόν εγρεκύδοιμον
αί τε ποταναίς
ομώνυμοι πελειάσιν αιθέρι κείσθε.

Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου