Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012

Ορφικός ύμνος Ίππας (θυμίαμα στύρακα)

Αρχαίο Κείμενο
Ἵπταν κικλήσκω, Βάκχου τροφόν, εὐάδα κούρην, μυστιπόλοις τελεταῖσιν ἀγαλλομένην Σάβου ἁγνοῦ νυκτερίοις τε χοροῖσιν ἐριβρεμέταο Ἰάκχου. κλῦθί μου εὐχομένου, χθονία μήτηρ, βασίλεια, εἴτε σύ γ᾽ ἐν Φρυγίηι κατέχεις Ἴδης ὄρος ἁγνὸν ἢ Τμῶλος τέρπει σε, καλὸν Λυδοῖσι θόασμα• ἔρχεο πρὸς τελετὰς ἱερῶι γήθουσα προσώπωι.
Μετάφραση
Την Ίππαν καλώ την τροφόν του Βάκχου, την κόρην πού τίμα τον Βάκχον, την μεμυημένην, πού ευφραίνεται με τάς τελετουργίας του αγνού Σάβου κατά τους νυκτερινούς χορούς του Ιάκχου, πού προξενεί μεγάλον θόρυβον. Ακουσε την προσευχήν μου, συ η γηινη μητέρα, ή βασίλισσα, είτε κατέχεις (κατοικείς) εις την Φρυγίαν το ιερόν όρος της Ίδης ή σε ευχαριστεί ο Τμώλος, πού για τους Λυδούς είναι ωραίος τόπος για χορό έλα εις τάς τελετάς χαρούμενη με ιερόν πρόσωπον.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου