Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012

Ορφικός ύμνος Νεφελών (θυμίαμα σμύρναν)

Αρχαίο Κείμενο
Ἀέριοι νεφέλαι, καρποτρόφοι, οὐρανόπλαγκτοι, ὁμβροτόκοι, πνοιαῖσιν ἐλαυνόμεναι κατὰ κόσμον, βρονταῖαι, πυρόεσσαι, ἐρίβρομοι, ὑγροκέλευθοι, ἀέρος ἐν κόλπωι πάταγον φρικώδη ἔχουσαι, πνεύμασιν ἀντίσπαστοι ἐπιδρομάδην παταγεῦσαι, ὑμᾶς νῦν λίτομαι, δροσοείμονες, εὔπνοοι αὔραις, πέμπειν καρποτρόφους ὄμβρους ἐπὶ μητέρα γαῖαν.
Μετάφραση
Αέρινες νεφέλες, πού τρέφετε τους καρπούς και περιπλανάσθε εις τον ουρανόν γεννήτριες των βροχών, πού οδηγείσθε ανά τον κόσμον με τις πνοές (τα φυσήματα) των ανέμων βροντερές, πύρινες, πού φωνάζετε δυνατά και τρέχετε στα νερά και δημιουργείτε εις τον ‘κόλπον του αέρος φρικτόν κρότον και ταράσσετε τον ουρανόν όταν κινήσθε δρομαίως αντίθετα προς τα πνεύματα {τα φυσήματα των ανέμων). Έσάς τώρα παρακαλώ, πού έχετε την δροσιά για φόρεμα. και πού έρχεσθε με τις ευχάριστες τις αύρες, να στέλλετε στην μητέρα γη βροχές, πού τρέφουν τους καρπρoύς.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου