Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2012

Ίππων ο Σάμιος (5ος αι. π.κ.χ.)


Ελληνας φιλόσοφος. Είχε επηρεαστεί βαθιά από τις κοσμολογικές αντιλήψεις των Ιώνων φυσικών φιλοσόφων, τις οποίες και επεξεργάστηκε. Κατά τον Αριστοτέλη, ως αρχή των όντων θεωρούσε το νερό, ενώ κατά τον Σέξτο τον Εμπειρικό και τη φωτιά. Απόλυτα αισθησιοκρατικός, δεν δεχόταν τίποτε άλλο πέρα από αυτά που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις και ως εκ τούτου θεωρούσε τους θεούς ως μεγάλους άνδρες ή ήρωες, τους οποίους θεοποίησε ο άνθρωπος και τους λάτρεψε. Γι’ αυτό και αποκλήθηκε "άθεος". Ο Αριστοτέλης αναφέρεται με περιφρόνηση στις θεωρίες του αυτές και τον κατηγορεί για την κατωτερότητα των ιδεώντου. Φαίνεται ότι οι ιδέες του έδωσαν τροφή και στους κωμωδιογράφους της εποχής του, όπως στον Κρατίνο, ο οποίος τον αναφέρει στην κωμωδία του Πανόπται.

Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου