Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Ο Ναός της θεάς Δήμητρας στο Σαγκρί της Νάξου


Το αγροτικό θρησκευτικό κέντρο του Γύρουλα στο Σαγκρί αποτελείται από μια υπόστυλη αίθουσα που χρησιμοποιούνταν σαν χώρος μυστηριακών τελετών, κι από ένα τελεστήριο, το οποίο εντάσσεται στο ευρύ οικοδομικό πρόγραμμα που διεξήγαγε ο τύραννος Λύγδαμις (530 π.κ.χ.). Ο ολομάρμαρος, καλά διατηρημένος, δίκλιτος ιωνικός ναός με τις οπτικές εκλεπτύνσεις αποτελεί τον πρόδρομο της κλασικής αττικής αρχιτεκτονικής, η οποία έναν αιώνα μετά δημιούργησε τον Παρθενώνα.

Στους αρχαίους χρόνους αναπτύχθηκε στην κορυφή αυτού του λόφου ένα σημαντικό ιερό όπου λατρεύονταν θεότητες της ευφορίας της γης. Στα πρώτα χρόνια του ιερού (από τον 8ο  π.κ.χ. αιώνα) η λατρεία ασκούνταν στο ύπαιθρο, σε ένα πλάτωμα του λόφου. Στον λόφο αναπτύχθηκε τον 8ο  π.κ.χ. αιώνα μια λατρεία χθονίων θεοτήτων (του κλασικού ζεύγους Δήμητρας και Κόρης), που είχε σαν αποστολή να εξασφαλίζει την ευφορία της γης.

Περί το 530  π.κ.χ. , την εποχή της τυραννίδας του Λύγδαμι, η οποία επικράτησε μετά από εξέγερση του αγροτικού πληθυσμού, η περιοχή γνώρισε ιδιαίτερη ακμή και στο θρησκευτικό της κέντρο κτίσθηκε ένας ολομάρμαρος ναός, χώρος λατρείας της θεάς Δήμητρας και του θεού Απόλλωνα, ο οποίος αποτελεί ορόσημο για την ανάπτυξη της κλασικής αρχιτεκτονικής και παρέχει μοναδικά στοιχεία για τη γνώση των πρωίμων σταδίων της. Ήταν ένα σχεδόν τετράγωνο οικοδόμημα, με πέντε κίονες στην πρόσοψη ανάμεσα σε παραστάδες. Ο ρυθμός του ήταν ιωνικός, αλλά με ηθελημένα συνοπτικότερες μορφές (έλλειψη κρηπίδας, αρράβδωτοι κίονες, αδρή επιφάνεια τοίχων). Χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στοιχεία που αργότερα θα επικρατήσουν στην κλασική αττική αρχιτεκτονική: μεγάλα θυρώματα, οπτικές εκλεπτύνσεις, δικλινής στέγη-οροφή.

Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου