Τρίτη 8 Μαΐου 2012

Αρχαίο θέατρο Μίεζας Κοπανός Ημαθίας


Το αρχαίο θέατρο της Μίεζας βρίσκεται στη θέση Μπελοβίνα του Δ. Δ. Κοπανού του Δήμου Νάουσας. Εντοπίστηκε το 1922 και ανασκάφηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος του από το 1993 ως το 1995. Πρόκειται για ένα σχετικά μεγάλο επαρχιακό θέατρο, κατασκευασμένο με αρκετό υλικό σε δεύτερη χρήση. Βρίσκεται στην πλαγιά ενός χαμηλού λόφου με θέα στον κάμπο και προσανατολισμό προς ανατολικά.

Το κοίλο έχει λαξευτεί κατά το μεγαλύτερο του μέρος στο φυσικό μαλακό πωρόλιθο, πάνω στον οποίο έχουν τοποθετηθεί οι σειρές των εδωλίων. Σώζεται το μεγαλύτερο μέρος των λίθων από τις επτά πρώτες σειρές του. Λαξεύσεις στο φυσικό βράχο, ωστόσο, βεβαιώνουν την ύπαρξη τουλάχιστον 19 βαθμίδων. Τέσσερις κλίμακες ανόδου το χωρίζουν σε πέντε κερκίδες. Η ορχήστρα είναι ημικυκλικού σχήματος, επεκτείνεται όμως λίγο περισσότερο προς τη σκηνή και έχει διάμετρο 22 μέτρα. 
Το σκηνικό οικοδόμημα αποτελείται από το προσκήνιο και το κύριο κτήριο της σκηνής με τα δύο παρασκήνια σε προσχώρηση. Από τη σκηνή σώζονται στο επίπεδο της θεμελίωσή της το νότιο παρασκήνιο και μικρά τμήματα τοίχων στο νότιο τμήμα της, ενώ το υπόλοιπο τμήμα λιθολογήθηκε στα μεταγενέστερα χρόνια. Η ερεύνα, όμως, έδωσε τη δυνατότητα για την αποκατάσταση της κάτοψής της με τριμερή διαίρεση των χώρων στον άξονα Β → Ν και διμερή στον άξονα Α → Δ. Πίσω από τη σκηνή αποκαλύφθηκε η ΝΔ γωνία ενός κτηρίου, το οποίο ανήκει στην ίδια οικοδομική φάση με το κύριο κτήριο της σκηνής. Η χωρητικότητά του υπολογίζεται σε 1.500 θεατές. 

Οι χαράξεις του μνημείου αποδεικνύουν ένα ιδιόμορφο συνδυασμό χαράξεων ελληνικού και ρωμαϊκού θεάτρου, όπως μας παραδίδει  ο Βιτρούβιος. Εκτός από τις χαράξεις, παρατηρείται, επίσης, ανάμειξη κατασκευαστικών, τυπολογικών και μορφολογικών στοιχείων, που χαρακτηρίζουν τόσο τα ελληνιστικά, όσο και τα ρωμαϊκά θέατρα. Το μνημείο με βάση τα παραπάνω, καθώς και τη ρωμαϊκή κεραμική που προήλθε από την ανασκαφή, χρονολογήθηκε από τους ανασκαφείς του στα πρώιμα ρωμαϊκά χρόνια.
Πηγή: www.diazoma.gr
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου