Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012

Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης Πρέβεζα


Βρίσκεται στις νότιες υπώρειες της λοφοσειράς του Μιχαλιτσίου, με πανοραμική θέα προς τη Νικόπολη, τον Αμβρακικό κόλπο και το Ιόνιο πέλαγος. Το κοίλο αναπτύσσεται στο φυσικό πρανές του λόφου, κατά το ελληνικό πρότυπο, και σε λιθόκτιστες υποδομές, σύμφωνα με το ρωμαϊκό σύστημα στήριξης. Για την έδραση του άνω τμήματος του κοίλου, κατασκευάστηκαν τρεις επάλληλες, θολωτές, ημικυκλικής κάτοψης στοές, με αυξανόμενο ύψος από την εσωτερική προς την εξωτερική. Η εξωτερική στοά ήταν απροσπέλαστη, ενώ οι δύο εσωτερικές χρησίμευαν και ως διάδρομοι κίνησης των θεατών. 

Εξωτερικά το κοίλο ορίζεται από ψηλό περιμετρικό αναλημματικό τοίχο, που υποστηρίζεται κατά διαστήματα με αντηρίδες, οι οποίες δέχονται τις ωθήσεις της κατασκευής. Τρεις είσοδοι προς το κοίλο, με καμαροσκεπείς διαδρόμους, ανοίγονται στα άκρα και στο μέσο. Στο ανώτατο τμήμα του κοίλου δημιουργείται περιμετρική στοά, με τρεις αψιδωτές εισόδους. Την κεντρική είσοδο της στοάς, στον άξονα του κοίλου, πλαισιώνουν δύο ορθογώνιες κόγχες, που πιθανόν κοσμούνταν με αγάλματα. Ο τοίχος της στοάς, με επάλληλες σειρές οπτοπλίνθων, έφερε εσωτερικά επίχρισμα σε ερυθρό και ώχρα. Για την προστασία των θεατών από τον ήλιο υπήρχαν μηχανισμοί στέγασης με υφασμάτινες τέντες.

Η σημερινή κατάσταση διατήρησης του κοίλου δεν παρέχει στοιχεία για τον υπολογισμό του αριθμού και της θέσης των διαζωμάτων, των κερκίδων και των κλιμάκων του Θεάτρου. Η είσοδος στο άνω τμήμα ήταν δυνατή από τις τρεις εισόδους της περιμετρικής στοάς, ενώ η πρόσβαση στο κάτω τμήμα, γινόταν από τους καμαροσκεπείς διαδρόμους που κατέληγαν στο διάζωμα, που πιθανότατα διέτρεχε το μέσον του κοίλου. 

Το σκηνικό οικοδόμημα ήταν πιθανόν διώροφο. Η ευθύγραμμη πρόσοψη φέρει τρεις συμμετρικά τοποθετημένες αψιδωτές εισόδους, εκ των οποίων η μεσαία διαμορφώνεται σε κόγχη. Στον όροφο της σκηνής -αντίστοιχα με τις θύρες- διαμορφώνονται μικρότερα αψιδωτά ανοίγματα. Τα εσωτερικά διαμερίσματα του ισογείου της σκηνής καλύπτονταν από εγκάρσιες ημικυλινδρικές καμάρες. Η σκηνή πλαισιώνεται από ορθογώνια πλευρικά διαμερίσματα, τα παρασκήνια, που ορίζουν τον άξονα του προσκηνίου, υπολογιζόμενου βάθους 8 μ. περίπου. Όλο το σκηνικό οικοδόμημα είναι κτισμένο από χυτή τοιχοποιία και επενδύεται με πλίνθους. Μεταξύ του κοίλου και των παρασκηνίων υπάρχουν δύο συνεχόμενοι, κάθετοι μεταξύ τους, καμαροσκεπείς διάδρομοι, που αποτελούν τις σκεπαστές παρόδους προς την ορχήστρα.

Η ανέγερση του θεάτρου περιλαμβάνεται στο κατασκευαστικό πρόγραμμα του Οκταβιανού και συνδέεται με την αναβίωση των Ακτίων, στους οποίους συμπεριλήφθηκαν και μουσικοί αγώνες. Κατά τη διάρκεια του 2ου αι. μ.κ.χ. πραγματοποιήθηκαν ευρείας κλίμακας επισκευαστικές και ανακατασκευαστικές εργασίες

Πηγή: www.lgepka.gr
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου