Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012

Ομηρικοί Ύμνοι - Εις Ύπατον Κρονίδην


Αρχαίο Κείμενο
Ζῆνα θεῶν τὸν ἄριστον ἀείσομαι ἠδὲ μέγιστον, εὐρύοπα, κρείοντα, τελεσφόρον, ὅστε Θέμιστι ἐγκλιδὸν ἑζομένῃ πυκινοὺς ὀάρους ὀαρίζει. ἵληθ’, εὐρύοπα Κρονίδη, κύδιστε μέγιστε.

Μετάφραση
Θα ψάλω τον Ζήνα, τον άριστο και μέγιστο θεό, τον ευρύοπα, τον ισχυρό, τον τελεσφόρο, που συζητήσεις συχνές κάμε με την Θέμιστα, που ξαπλώνει συχνά δίπλα του. Ελέησέ μας, ευρύοπα Κρονίδη, πολυδοξαστε και μέγιστε.


Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου