Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012

Ορφικός ύμνος Χάριτων (θυμίαμα στύρακα)

Αρχαίο Κείμενο
Κλῦτέ μοι, ὦ Χάριτες μεγαλώνυμοι, ἀγλαότιμοι, θυγατέρες Ζηνός τε καὶ Εὐνομίης βαθυκόλπου, Ἀγλαΐη Θαλίη τε καὶ Εὐφροσύνη πολύολβε, χαρμοσύνης γενέτειραι, ἐράσμιαι, εὔφρονες, ἁγναί, αἰολόμορφοι, ἀειθαλέες, θνητοῖσι ποθειναί• εὐκταῖαι, κυκλάδες, καλυκώπιδες, ἱμερόεσσαι• ἔλθοιτ᾽ ὀλβοδότειραι, ἀεὶ μύσταισι προσηνεῖς.
Μετάφραση
Ακούστε με ώ Χάριτες ένδοξαι, πού τιμάσθε με λαμπρότητα, θυγατέρες του Διός καί και της Ευρυνόμης με τα βαθειά στήθη, εσείς η Αγλαϊα, η Θάλεια καί η πολυευτυχισμένη Ευφροσύνη πού γεννάτε την χαρά, είσθε αξιέραστες ευχάριστες, αγνές, ποικιλόμορφες, πάντοτε θαλερές (φρέσκιες) εις τους ανθρώπους περιπόθηται διότι ούτε αι ταχείαι φλόγες του ηλίου, ούτε της σελήνης το φώς ούτε καί το καύχημα της σοφίας, της αρετής καί της δραστήριας τόλμης ούτε της λαμπρός ωραιότατης νεότητας του βίου ή περίοδος (ή εποχή) διεγείρει χαρές εις την ζωήν μας χωρίς την ίδικήν σας παρουσίαν Είθε να μας έλθετε πάντοτε προσηνείς προς τους μύστας. εσείς πού είσθε άξιες ευχής, αι τριγυρίζουσαι (τους ανθρώπους), αι ανθηραί, αι περιπόθηται, πού δίδετε την ευτυχίαν.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου