Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012

Ορφικός ύμνος Παλαίμονος (θυμίαμα μάνναν)

Αρχαίο Κείμενο
Σύντροφε βακχεχόροιο Διωνύσου πολυγηθοῦς, ὃς ναίεις πόντοιο βυθοὺς ἁλικύμονας, ἁγνούς, κικλήσκω σε, Παλαῖμον, ἐπ᾽ εὐιέροις τελεταῖσιν ἐλθεῖν εὐμενέοντα, νέωι γήθοντα προσώπωι, καὶ σώζειν μύστας κατά τε χθόνα καὶ κατὰ πόντον• ποντοπλάνοις γὰρ ἀεὶ ναυσὶν χειμῶνος ἐναργὴς φαινομένου σωτὴρ μοῦνος θνητοῖς ἀναφαίνηι, ῥυόμενος μῆνιν χαλεπὴν κατὰ πόντιον οἶδμα.
Μετάφραση
Ώ σύντροφε του Διονύσου του τερπνού, που σύρει τον βακχικόν χορόν, συ που κατοικείς εις τους καθαρούς βυθούς του πόντου με τα μεγάλα κύματα, εσέ επικαλούμαι τον Παλαίμονα να προσέλθης ευμενής εις τας ιεράς τελετάς και χαρούμενος με νέον πρόσωπον, και να διασώζης τους μύστας και εις την γήν και εις την θάλασσαν Διότι εσύ μόνον εμφανίζεσαι πάντοτε φανερά ως σωτήρ των ανθρώπων, πού περιπλανώνται με τα πλοία εις την θάλασσαν, όταν αναφαίνεται βαρυχειμωνιά, και τους διασώζεις από την βαρεία μανίαν της θαλασσοταραχές.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου