Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012

Ομηρικοί Ύμνοι - Εις Ηρακλέα λεοντόθυμο

Αρχαίο Κείμενο
 Ἡρακλέα, Διὸς υἱόν, ἀείσομαι, ὃν μέγ’ ἄριστον γείνατ’ ἐπιχθονίων Θήβῃς ἔνι καλλιχόροισιν Ἀλκμήνη μιχθεῖσα κελαινεφέι Κρονίωνι: ὃς πρὶν μὲν κατὰ γαῖαν ἀθέσφατον ἠδὲ θάλασσαν πλαζόμενος πομπῇσιν ὕπ’ Εὐρυσθῆος ἄνακτος πολλὰ μὲν αὐτὸς ἔρεξεν ἀτάσθαλα, πολλὰ δ’ ἀνέτλη: νῦν δ’ ἤδη κατὰ καλὸν ἕδος νιφόεντος Ὀλύμπου ναίει τερπόμενος καὶ ἔχει καλλίσφυρον Ἥβην. χαῖρε, ἄναξ, Διὸς υἱέ: δίδου δ’ ἀρετήν τε καὶ ὄλβον.
Μετάφραση
Τον Ηρακλή τον γιο του Δία θα υμνήσω, τον πιο ισχυρό απ΄ τους θνητούς στη Θήβα την απλόχωρη που γέννησε η Αλκμήνη με τον μαυροσύννεφο σαν έσμιξε Κρονίωνα, αυτός που κάποτε στην αχανή τη θάλασσα και τη στεριά αφού περιπλανήθηκε με προσταγή του βασιλιά Ευρυσθέα ανδραγαθίες πολλές κατόρθωσε και υπέφερε πολλά, τώρα όμως πια σε καλό τόπο του χιονοσκέπαστου Όλυμπου διαμένει απολαμβάνοντας, και την καλλίσφρη την Ήβη έχει Χαίρε του Δία γιε ω βασιλιά και χάριζε ευτυχία κι αρετή.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου