Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Διόδωρος Κρόνος (4ος αι. π.κ.χ.)

Διόδωρος ο Κρόνος (4ος αι. π.κ.χ.). Έλληνας φιλόσοφος από την Καρία. Ήταν διαλεκτικός φιλόσοφος, οπαδός της Μεγαρικής Σχολής που ίδρυσε ο Ευκλείδης από τα Μέγαρα. Με τη διαλεκτική του μέθοδο επανέλαβε τα επιχειρήματα του Ζήνωνα του Ελεάτη για να αμφισβητήσει την έννοια της κίνησης. Ο πιο γνωστός από τους συλλογισμούς του είναι εκείνος με τον οποίο αντιτάχτηκε στην έννοια "δυνατότης". Κατά το Διόδωρο η δυνατότητα ότι κάτι μπορεί να συμβεί στο μέλλον περικλείει και την αντίθετη δυνατότητα ότι μπορεί να μη συμβεί. Αλλά μετά το γεγονός η δυνατότητα είναι μια αναγκαστική πραγματικότητα. Επομένως χρειάζεται να παραδεχτούμε τη δυνατότητα που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα και κατά συνέπεια στην αναγκαιότητα.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου