Σάββατο 7 Απριλίου 2012

Φίλισκος ο Αιγινίτης


Οι πληροφορίες μας για το Φίλισκο είναι πενιχρές. Γνωρίζουμε μόνο ότι υπήρξε μαθητής αλλά και φίλος του Διογένη. Έγραψε διάλογους και τραγωδίες στις οποίες παρήλασαν τα Κυνικά παράδοξα. Αναφέρεται ότι ο Φίλισκος δίδαξε τον Μ. Αλέξανδρο Γραμματική.

Κάποιοι αρχαίοι συγγραφείς αποδίδουν στο Φίλισκο μερικές από τις τραγωδίες του Διογένη. Συγκεκριμένα ο Σάτυρος αναφέρει ότι κάποια από τα έργα που αποδίδονταν στο Διογένη (Αρισταρχος, Σίσυφος, Γανυμέδα, ένας τόμος των Αποφθεγμάτων και μια από τις επιστολές) είναι πιθανώς έργα του Φιλίσκου, ο οποίος κατέγραψε μερικά από τα ρητά του Διογένη.

Μαρία Σεφέρου

Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου