Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012

Ομηρικοί Ύμνοι - Eις Αφροδίτην β’

Αρχαίο Κείμενο
αἰδοίην, χρυσοστέφανον, καλὴν Ἀφροδίτην ᾄσομαι, ἣ πάσης Κύπρου κρήδεμνα λέλογχεν εἰναλίης, ὅθι μιν Ζεφύρου μένος ὑγρὸν ἀέντος ἤνεικεν κατὰ κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης ἀφρῷ ἔνι μαλακῷ: τὴν δὲ χρυσάμπυκες Ὧραι δέξαντ’ ἀσπασίως, περὶ δ’ ἄμβροτα εἵματα ἕσσαν: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἀθανάτῳ στεφάνην εὔτυκτον ἔθηκαν καλήν, χρυσείην: ἐν δὲ τρητοῖσι λοβοῖσιν ἄνθεμ’ ὀρειχάλκου χρυσοῖό τε τιμήεντος: δειρῇ δ’ ἀμφ’ ἁπαλῇ καὶ στήθεσιν ἀργυφέοισιν ὅρμοισι χρυσέοισιν ἐκόσμεον, οἷσί περ αὐταὶ Ὧραι κοσμείσθην χρυσάμπυκες, ὁππότ’ ἴοιεν ἐς χορὸν ἱμερόεντα θεῶν καὶ δώματα πατρός. αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντα περὶ χροὶ κόσμον ἔθηκαν, ἦγον ἐς ἀθανάτους: οἳ δ’ ἠσπάζοντο ἰδόντες χερσί τ’ ἐδεξιόωντο καὶ ἠρήσαντο ἕκαστος εἶναι κουριδίην ἄλοχον καὶ οἴκαδ’ ἄγεσθαι, εἶδος θαυμάζοντες ἰοστεφάνου Κυθερείης. χαῖρ’ ἑλικοβλέφαρε, γλυκυμείλιχε: δὸς δ’ ἐν ἀγῶνι νίκην τῷδε φέρεσθαι, ἐμὴν δ’ ἔντυνον ἀοιδήν. αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ’ ἀοιδῆς.
Μετάφραση
Τη χρυσοστέφανη σεβάσμιαν όμορφη Αφροδίτη θα υμνήσω, αυτή που τα οχυρά κατέχει όλης της Κύπρου της θαλασσόβρεχτης, όπου η νοτερή ορμή του Ζέφυρου που φύσαγε στο κύμα την πήγαινε της πολυφλοίσβου θάλασσας μέσα σ’ ανάλαφρον αφρό, αυτήν που οι χρυσοστέφανες οι Ώρες την υποδέχτηκαν περίχαρα κι άφθαρτα ενδύματα της ‘βαλαν, και πάνω στο κεφάλι της το αθάνατο της έθεσαν καλόπλεχτο ωραίο στεφάνι χρυσαφένιο και στους διάτρητους λοβούς ενώτια από το πολύτιμο χρυσάφι κι από ορείχαλκο, κι ολόγυρα τον απαλό λαιμό και τ’ αργυρόλευκά της στήθη με περιδέραια ολόχρυσα στολίζανε οι Ώρες όμοια μ’ εκείνα που φορούσαν οι ίδιες όποτε πηγαίναν στων θεών το θελκτικό χορό και στου πατέρα τους τ’ ανάκτορο. Όταν λοιπόν όλον τον στολισμό της βάλαν στο κορμί την πήγαν στους αθάνατους κι εκείνοι βλέποντάς τη την ασπάζονταν, με χειραψία τη δέχτηκαν κι ευχόταν ο καθένας τους σύζυγος να του γίνει και στο σπίτι να την πάει, γιατί θαυμάζαν τη θωριά της ανθοστέφανης Κυθέρειας. Χαίρε ελικοβλέφαρη γλυκόλαλη δώσε σε τούτον τον αγώνα να οδηγηθώ στη νίκη εγώ κι ομόρφηνέ μου το άσμα. Κι εγώ θεά και μ’ άλλο μου τραγούδι θα σε μνημονεύσω.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου