Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012

Ομηρικοί Ύμνοι - Eις Αφροδίτην γ’

Αρχαίο Κείμενο
κυπρογενῆ Κυθέρειαν ἀείσομαι, ἥτε βροτοῖσι μείλιχα δῶρα δίδωσιν, ἐφ’ ἱμερτῷ δὲ προσώπῳ αἰεὶ μειδιάει καὶ ἐφ’ ἱμερτὸν θέει ἄνθος. χαῖρε, θεά, Σαλαμῖνος ἐυκτιμένης μεδέουσα εἰναλίης τε Κύπρου: δὸς δ’ ἱμερόεσσαν ἀοιδήν. αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ’ ἀοιδῆς.
Μετάφραση
Την Κυπρογεννημένη θα υμνήσω την Κυθέρεια που στους θνητούς δίνει μειλίχια δώρα, και το ερωτοπόθητό της πρόσωπο πάντα χαμογελάει και λάμψη ερωτική το τριγυρίζει. Χαίρε βασίλισσα της ομορφοχτισμένης Σαλαμίνος και της θάλασσας Κύπρου, δος μου το περιπόθητο άσμα. Όμως εγώ και μ’ άλλο μου τραγούδι θα σε μνημονεύσω.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου