Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012

Ομηρικοί Ύμνοι - Εις Αθηνάν α’

Αρχαίο Κείμενο
Παλλάδ’ Ἀθηναίην ἐρυσίπτολιν ἄρχομ’ ἀείδειν, δεινήν, ᾗ σὺν Ἄρηι μέλει πολεμήια ἔργα περθόμεναί τε πόληες ἀϋτή τε πτόλεμοί τε, καί τ’ ἐῤῥύσατο λαὸν ἰόντα τε νισσόμενόν τε. χαῖρε, θεά, δὸς δ’ ἄμμι τύχην εὐδαιμονίην τε.
Μετάφραση
Την πολιούχο Αθηνά Παλλάδα αρχίζω να εξυμνώ την τρομερή, που με τον Άρη έργα πολεμικά σχεδιάζει και λεηλασίες πόλεων, πολέμους κι αλαλάγματα, και προστατεύει το στρατό κι όταν υποχωρεί κι όταν ορμάει. Χαίρε θεά, δος μου καλοτυχία κι ευδαιμονία.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου