Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012

Ορφικός ύμνος Μίσης (θυμίαμα στύρακα)

Αρχαίο Κείμενο
Θεσμοφόρον καλέω ναρθηκοφόρον Διόνυσον, σπέρμα πολύμνηστον, πολυώνυμον Εὐβουλῆα, ἁγνήν εὐίερόν τε Μίσην ἄρρητον ἄνασσαν, ἄρσενα καὶ θῆλυν, διφυῆ, λύσειον Ἴακχον• εἴτ᾽ ἐν Ἐλευσῖνος τέρπηι νηῶι θυόεντι, εἴτε καὶ ἐν Φρυγίηι σὺν Μητέρι μυστιπολεύεις, ἢ Κύπρωι τέρπηι σὺν ἐυστεφάνωι Κυθερείηι, ἢ καὶ πυροφόροις πεδίοις ἐπαγάλλεαι ἁγνοῖς σὺν σῆι μητρὶ θεᾶι μελανηφόρωι Ἴσιδι σεμνῆι, Αἰγύπτου παρὰ χεῦμα σὺν ἀμφιπόλοισι τιθήναις• εὐμενέουσ᾽ ἔλθοις ἀγαθοὺς τελετῆς ἐπ᾽ ἀέθλους.
Μετάφραση
Τον Διόνυσον προσκαλώ, πού βάζει θεσμούς και φέρει ραβδί, πού είναι σπέρμα πολυενθύμητο και ένδοξον του Ευβούλου και την αγνήν ιερωτάτην Μίσην (προσκαλώ), την απερίγραπτον βασίλισσαν, αρσενικήν καί θηλυκήν τον δίμορφον λυτρωτήν Ιακχον είτε τέρπεσαι μέσα εις τον ευώδη ναόν της Ελευσίνος είτε καί εις την Φρυγίαν τελείς μυστηριακάς τελετουργίας μαζί με την μητέρα, ή εις την Κύπρον τέρπεσαι μαζί με την καλλιστέφανη Κυθέρεια, ή καί εις τάς αιτοφόρους ίεράς πεδιάδας ευφραίνεσαι μαζί με την μητέρα θεάν, την σεμνήν μαυροφόρα Ισιν πλησίον εις τα νερά του πόταμου Αιγύπτου, (του Νείλου) μαζί με τις υπηρέτριες παραμάννες, είθε να μας έλθης με ευμενή διάθεσιν εκτελούσα καλά έργα κατά τους αγώνας.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου