Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

Ο Διαδούμενος του Πολύκλειτου (αντίγραφο του μουσείου Μεσσήνης)


Ο Διαδούμενος του Πολυκλείτου είναι ελληνιστικό μαρμάρινο αντίγραφο του 100 π.κ.χ. που ανακαλύφθηκε στη Δήλο. Το αντίγραφο απομιμείται χάλκινο έργο του Πολύκλειτου του 440 - 420 π.κ.χ. έναν αθλητή που δένει το υφασμάτινο διάδημα (ταινία) στο κεφάλι του. Βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Στο γλυπτό αυτό διακρίνεται για την πλαστικότητά του, τονίζεται ο όγκος του σώματος και δίνεται έμφαση στην κίνηση. Παρατηρούμε ότι το δεξί ισχύο είναι υψηλότερα από το αριστερό ενώ ο δεξιός ώμος είναι ελαφρά χαμηλότερα από τον αριστερό. Αυτός είναι ο χιασμός των κινήσεων, γνωστός με τον όρο contrapposto, χαρακτηριστικό του «αυστηρού ρυθμού» των πρώιμων κλασικών χρόνων (480-450 π.κ.χ.). Ως έργο του Πολυκλείτου, φέρει όλα εκείνα τα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τον γλύπτη: μαθηματική ακρίβεια στις αναλογίες του σώματος, χαμηλό ανάγλυφο μαλλιών, ευρείς και δυνατοί ώμοι, τονισμένο και καθαρό σχέδιο μυών. Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου