Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012

Ορφικός ύμνος Τριετήρικου (θυμίαμα αρώματα)

Αρχαίο Κείμενο
Κικλήσκω σε, μάκαρ, πολυώνυμε, † μανικέ, Βακχεῦ, ταυρόκερως, ληναῖε, πυρίσπορε, Νύσιε, λυσεῦ, μηροτρεφής, λικνῖτα, † πυριπόλε καὶ τελετάρχα, νυκτέρι᾽, Εὐβουλεῦ, μιτρηφόρε, θυρσοτινάκτα, ὄργιον ἄρρητον, τριφυές, κρύφιον Διὸς ἔρνος, πρωτόγον᾽, Ἠρικεπαῖε, θεῶν πάτερ ἠδὲ καὶ υἱέ, ὠμάδιε, σκηπτοῦχε, χοροιμανές, ἁγέτα κώμων, βακχεύων ἁγίας τριετηρίδας ἀμφὶ γαληνάς, ῥηξίχθων, πυριφεγγές, † ἐπάφριε, κοῦρε διμάτωρ, οὐρεσιφοῖτα, κερώς, νεβριδοστόλε, ἀμφιέτηρε, Παιὰν χρυσεγχής, † ὑποκόλπιε, βοτρυόκοσμε, Βάσσαρε, κισσοχαρής, † πολυπάρθενε καὶ διάκοσμε † ἐλθέ, μάκαρ, μύσταισι βρύων κεχαρημένος αἰεί.
Μετάφραση
Εσέ επικαλούμαι, μακάριε, ένδοξε, μανιακέ Βακχέα, πού έχεις κέρατα ταύρου καί προστατεύεις τα πατητήρια των σταφυλιών, πού σπέρνεις τα πυρ, έσέ τον Νύσιον, τον λυτρωτήν, πού είσαι θρέμμα του μηρού, λικνίτη πού φυσάς πυρ, καί είσαι αρχηγός (ιδρυτής) των τελετών (των μυστηριακών)• νυκτερινέ. Ευβουλέα, πού φορείς μίτραν καί τινάσσεις τον θύρσον συ είσαι μυστήριον απερίγραπτον με τρεις φύσεις, κρυφό Βλαστάρι του Διός• είσαι πρωτότοκος, ηρικεπαίος, πατέρας καί υιός των θεών τρώγεις ωμά κρέατα, κρατείς σκήπτρον αγαπάς με μανίαν τους χορούς, είσαι αρχηγός κωμαστικών ομίλων εορτάζεις κατά τις ήσυχες άγιες τριετηρίδες διαρρηγνύεις την γήν, φέγγεις όπως ή φωτιά, θωπεύεις. ώ νέε πού έχεις δύο μητέρες περιπλανάσαι στα βουνά, φέρεις κέρατα και φορείς δέρμα από έλαφάκι είσαι ό ετήσιος (χρονιάρης) ο Παιάν πού έχεις γιά δόρυ τον θύρσο κρυμμένος στην κοιλιά της μητέρας, στολίζεσαι με σταφύλια είσαι ο Βάσσαρος, πού χαίρεσαι με τον κισσό και με πολλές παρθένες και είσαι διακοσμητης έλα ώ μακάριε, στούς μύστες πάντοτε χαρούμενος και γεμάτος από καρπούς.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου