Κυριακή 15 Απριλίου 2012

Η Στοά στο Ιερό των Μεγάλων Θεών Σαμοθράκη


Κατά το πρώτο μισό του 3ου αιώνα π.κ.χ. οικοδομήθηκε επάνω στον Δυτικό λόφο μια μεγάλη στοά μήκους 104 μ. και πλάτους 13,40 μ. για να στεγάσει τους πολυάριθμους επισκέπτες του Ιερού. 

Το οικοδόμημα στις τρεις πλευρές του, βόρεια, νότια και δυτική κλεινόταν από τοίχους, κατασκευασμένους από πωρόλιθο, οι οποίοι κατέληγαν σε παραστάδες πίσω από τους γωνιακούς κίονες της πρόσοψης και σε συμφυείς πεσσούς στις πίσω γωνίες. Στην ανατολική πλευρά υπήρχε κιονοστοιχία 33 πιθανότατα ή 35 δωρικών κιόνων, η οποία πατούσε σε ένα σκαλοπάτι και επιστεφόταν από δωρικό θριγκό, ενώ μία δεύτερη εσωτερική κιονοστοιχία, η οποία αποτελούνταν από 16 ιωνικούς κίονες και 2 ημικίονες σύμφυτοι με τους πλευρικούς τοίχους, χρησίμευε στην στήριξη του ξύλινου επιστυλίου. Το δάπεδο του οικοδομήματος ήταν από χώμα, ενώ η σίμη, οι ανθεμωτοί ακροκέραμοι και τα κεραμίδια της στέγης ήταν πήλινα. Χαρακτηριστικές είναι οι θεμελιώσεις διαφόρων βάθρων αναθημάτων, μεταξύ των οποίων και του Φιλίππου του E', οι οποίες σώζονται μπροστά από την πρόσοψη της στοάς. Για την κατασκευή της Στοάς χρειάστηκε να διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος με ισοπεδώσεις στο νότιο μέρος, επιχωματώσεις στο βόρειο και κατασκευή ισχυρών αναλημματικών τοίχων. 

Σήμερα σώζονται μόνο τα ασβεστολιθικά θεμέλια, εκτός από το βόρειο άκρο της, και μικρό τμήμα από την ευθυντηρία και τον τοιχοβάτη κοντά στη νοτιοδυτική γωνία.
Πηγή: www.xanthi.ilsp.gr
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου