Τετάρτη 23 Μαΐου 2012

Ο Ναός Αρτέμιδος Γοργούς στη Κέρκυρα


Ο ναός βρίσκεται στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων δίπλα στο Υλλαϊκό λιμάνι. Εντοπίσθηκε τυχαία το 1910 όταν βρέθηκαν τμήματα του δυτικού γιγαντιαίου αετώματος του, που σήμερα εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κέρκυρας και αποτελεί το παλαιότερο από τα μεγάλα λίθινα αετώματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Πρόκειται για δωρικό ψευδοδίπτερο ναό, που χτίσθηκε στα 590-580 π.κ.χ. Είχε τρίκλιτο σηκό,πρόναο και οπισθόδομο. 

Είχε στην περίστασή του 8 Χ 17 κίονες, και έφερε αρχικά πήλινη στέγη. Απ' αυτή διασώζονται τμήματα της γραπτής, πήλινης σίμης, η οποία στα 535-525 π.κ.χ. αντικαταστάθηκε από άλλη μαρμάρινη. Δυστυχώς σήμερα από το ναό διασώζεται στο χώρο μόνον η τάφρος θεμελίωσης του πτερού και του σηκού καθώς και ορισμένοι λιθόπλινθοι στήριξης του πλακόστρωτου δαπέδου του πτερού. 

Το μεγάλο λίθινο αέτωμα του ναού που κοσμούσε τη δυτική πλευρά του ναού, με την κεντρική παράσταση της Γοργούς και τους λεοντοπάνθηρες εκατέρωθεν της που πλαισιώνονται στις δύο γωνίες του αππό σκηνές τιτανομαχίας, σήμερα εκτείθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κερκύρας. 

Από το ναό πλακόστρωτος δρόμος πλάτους 3μ. οδηγεί στα ανατολικά σε βωμό, του οποίου το νότιο άκρο εισχωρεί κάτω απ' το Μοναστήρι των Αγ. Θεοδώρων. Ο βωμός, του οποίου το μήκος αντιστοιχεί στο πλάτος του ναού αποτελείται από θεμελίωση και βάθρο με τρίγλυφα και μετόπες. Κατά μήκος της Βόρειας πλευράς του ναού υπάρχει τμήμα μεγάλου αναλημματικού τοίχου, μπροστά από τον οποίο βρέθηκε κρηπίδωμα, που στήριζε πιθανότατα τους κίονες μιας στοάς.

Συντάκτης: Γαρυφαλιά Μεταλληνού, αρχαιολόγος - Μαρία Νάκου, αρχαιολόγος
 
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου