Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012

Αριστόνοος - `Εστίαι


`Ιεράν ιερών άνασσαν
`Εστίαν υμνήσομεν, ά καί ''Ολυμπον
καί μυχόν γαίας μεσόμφαλον αεί
Πυθίαν τε δάφναν κατέχουσα
ναόν αν' υψίπυλον Φοίβου χορεύεις
τερπομένα τριπόδων θεσπίσμασι,
καί χρυσέαν φόρμιγγ' 'Απόλλων
οπηνίκ' άν επτάτονον
κρέκων μετά σού θαλιάζοντας θεούς ύμνοισιν αύξη.
Χαίρε Κρόνου θύγατερ
καί `Ρέας, μούνα πυρός αμφιέπουσα
βωμούς αθανάτων εριτίμους,
`Εστία, δίδου δ' αμοιβάς
εξ οσίων πολύν ημάς
όλβον έχοντας αεί λιπαρόθρονον
αμφί σάν θυμέλαν χορεύειν.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου