Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012

Ευφραίος (4ος αι. π.κ.χ.)


Φιλόσοφος από τον Ωρεό, που έζησε τον 4ο αιώνα π.κ.χ. Έζησε και στην Αθήνα, ως μαθητής στην Ακαδημία του Πλάτωνα.

Με τη μεσολάβηση του Πλάτωνα προσλήφθηκε ως πολιτικός σύμβουλος του βασιλιά της Μακεδονίας Περδίκα Γ΄, ασκώντας μεγάλη επίδραση πάνω του. Με την άνοδο του Φιλίππου Β΄ στο θρόνο της Μακεδονίας, έχασε τη θέση του. Επέστρεψε στην πατρίδα του και ασχολήθηκε με την πολιτική. Τέθηκε επικεφαλής της αντιφιλιππικής παράταξης και αγωνίστηκε για την ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Ανέλαβε αρμοστής των Αθηναίων και στρατηγός των δημοκρατικών στον Ωρεό. Κατηγόρησε στην Αθήνα το Φιλιστίδη και τους ομοίους του οπαδούς ως προδότες, αλλά δεν τον άκουγαν. Πράγματι, το 343 π.κ.χ. οι φιλιππίζοντες ολιγαρχικοί ηγέτες του Ωρεού Φιλιστίδης, Θόας, Σωκράτης, Αγαπαίος και ο Ευβοεύς Μένιππος, με τη βοήθεια του Φιλίππου και με άφθονο χρυσό, ανέτρεψαν τη δημοκρατία, εγκαθίδρυσαν ολιγαρχικό πολίτευμα και φυλάκισαν τον Ευφραίο με την κατηγορία ότι αναστατώνει την πόλη.

Ένα χρόνο αργότερα, με προδοτικό πραξικόπημα, εγκαθιδρύθηκε μακεδονική φρουρά στην πόλη, με το στρατηγό Παρμενίωνα. Ο Ευφραίος είτε αυτοκτόνησε στη φυλακή για να αποφύγει την έχθρα του Φιλίππου, είτε θανατώθηκε κατά διαταγή του Παρμενίωνα. Από τους δημοκρατικούς πολίτες του Ωρεού, συνεργάτες του Ευφραίου, άλλοι εξορίστηκαν, άλλοι φυλακίστηκαν και άλλοι σκοτώθηκαν.

Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου